AKADEMİK KADRO

Birim Koordinatörü

Prof. Dr. Hayati DEVELİ

İstanbul Üniversitesi

Özgeçmiş

Program Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Yıldırım GÜNGÖR

İstanbul Üniversitesi

yildirimgungor@gmail.com

(212) 440 00 00 – 17891

Özgeçmiş

Bilim Alanı Uzmanı

Doç. Dr. Hafize Sibel ÖZESEN ÇOLAK

İstanbul Üniversitesi

Özgeçmiş

Doç. Dr. Hüseyin Kurtuluş ÖZCAN

İstanbul Üniversitesi

hkozcan@istanbul.edu.tr

(212) 473 70 70 – 17726

Özgeçmiş

Doç. Dr. Nurullah HANİLÇİ

İstanbul Üniversitesi

nurullah@istanbul.edu.tr

(212) 473 70 70 – 17593

Özgeçmiş

Ders Veren Öğretim Üyeleri

Prof. Dr. Seher Deniz ÖZTEKİN

İstanbul Üniversitesi

doztekin@istanbul.edu.tr

(212) 440 00 00 – 27014

Özgeçmiş

Prof. Dr. Hakan HOŞGÖRMEZ

İstanbul Üniversitesi

hosgorme@istanbul.edu.tr

(212) 440 70 70 – 17575

Özgeçmiş

Prof. Dr. Halim İŞSEVER

İstanbul Üniversitesi

hissever@istanbul.edu.tr

(212) 473 70 70 – 18236

Özgeçmiş

Prof. Dr. Mustafa BUDAK

İstanbul Üniversitesi

mustafa.budak@istanbul.edu.tr

Özgeçmiş

Prof. Dr. Ahmet İNCEKARA

İstanbul Üniversitesi

incekara@istanbul.edu.tr

(212) 440 00 00 – 11550

Özgeçmiş

Prof. Dr. Hayati DEVELİ

İstanbul Üniversitesi

develi@istanbul.edu.tr

(212) 455 57 28

Özgeçmiş

Prof. Dr. Ali Fuat ÖRENÇ

İstanbul Üniversitesi

ore@istanbul.edu.tr

(212) 455 57 00 – 15918

Özgeçmiş

Prof. Dr. Cezmi ERASLAN

İstanbul Üniversitesi

cezmi.eraslan@istanbul.edu.tr

(212) 440 19 64 – 10762

Özgeçmiş

Prof. Dr. Arzu TERZİ

İstanbul Üniversitesi

arzuterzi@mynet.com

(212) 4555700 – 15882

Özgeçmiş

Prof. Dr. Mehmet Sarper DOĞAN

İstanbul Üniversitesi

sarper@istanbul.edu.tr

(212) 414 30 00 – 22902

Özgeçmiş

Prof. Dr. Ferdi TANIR

Çukurova Üniversitesi

ftanir@cu.edu.tr

(322) 338 68 24

Özgeçmiş

Doç. Dr. Eray YURTSEVEN

İstanbul Üniversitesi

eyurt@istanbul.edu.tr

(212) 414 30 00 – 21841

Özgeçmiş

Doç. Dr. Ferhat ÖZÇEP

İstanbul Üniversitesi

ferozcep@istanbul.edu.tr

(212) 473 71 80

Özgeçmiş

Doç. Dr. Namık AYSAL

İstanbul Üniversitesi

aysal@istanbul.edu.tr

(212) 473 70 70 – 17894

Özgeçmiş

Doç. Dr. Hafize Sibel ÖZESEN ÇOLAK

İstanbul Üniversitesi

hsoc@istanbul.edu.tr

(212) 455 57 00 – 16451

Özgeçmiş

Doç. Dr. Fatih Mehmet SANCAKTAR

İstanbul Üniversitesi

sancaktar@istanbul.edu.tr

(212) 4400000 – 15914

Özgeçmiş

Doç. Dr. Abdurrahman BOZKURT

İstanbul Üniversitesi

abdurrahman.bozkurt@istanbul.edu.tr

(212) 4400000 – 13123

Özgeçmiş

Doç. Dr. Nurullah HANİLÇİ

İstanbul Üniversitesi

nurullah@istanbul.edu.tr

(212) 473 70 70 – 17593

Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Betül BATIR

İstanbul Üniversitesi

bbatir@istanbul.edu.tr

(212) 440 00 00 – 13017

Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Dilek İNAL

İstanbul Üniversitesi

inald@istanbul.edu.tr

(212) 440 00 00 – 13021

Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Hayrünisa ALP

İstanbul Üniversitesi

hyralp@istanbul.edu.tr

(212) 440 03 45

Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Ö.Kürşad KARACAGİL

İstanbul Üniversitesi

o.karacagil@istanbul.edu.tr

Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Nilüfer ERDEM

İstanbul Üniversitesi

nilerdem@istanbul.edu.tr

(212) 4400000 – 11989

Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Ramazan Erhan GÜLLÜ

İstanbul Üniversitesi

ramazan.gullu@istanbul.edu.tr

(212) 4400000

Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet GÜRLEK

İstanbul Üniversitesi

mehmet.gurlek@istanbul.edu.tr

(212) 4400000

Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Naim ÇİÇEKLER

İstanbul Üniversitesi

acicekler@istanbul.edu.tr

(212) 4400000

Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet AYGÜNEŞ

İstanbul Üniversitesi

mehmet.aygunes@istanbul.edu.tr

(212) 4555700 – 15953

Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet GÜLER

İstanbul Üniversitesi

mehmetguler@istanbul.edu.tr

Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Murat ELMALI

İstanbul Üniversitesi

melmali@istanbul.edu.tr

(212) 4400000

Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Feryal KORKMAZ

İstanbul Üniversitesi

fkorkmaz@istanbul.edu.tr

(212) 4555700 – 15868

Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Aysel ERSOY YILMAZ

İstanbul Üniversitesi

gungory@istanbul.edu.tr

(212) 440 00 00 – 17891

Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Buket KARATOP

İstanbul Üniversitesi

buket.karatop@istanbul.edu.tr

Güncelleniyor

Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi İsak YILMAZ

İstanbul Üniversitesi

iyilmaz@istanbul.edu.tr

(212) 473 70 70 – 17599

Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Onur AKYOL

İstanbul Üniversitesi

onur.akyol@istanbul.edu.tr

(212) 440 00 00 – 12629

Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Tolga GÖRÜM

İstanbul Üniversitesi

tolga.gorum@istanbul.edu.tr

(212) 455 57 00 – 15723

Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Yıldırım GÜNGÖR

Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Sait TÜRKAN

İstanbul Üniversitesi

ysturkan@istanbul.edu.tr

(212) 440 00 40 – 13123

Özgeçmiş

Dr.Öğr.Üyesi AYSEL ERSOY YILMAZ

İstanbul Üniversitesi

aersoy@istanbul.edu.tr

(212) 473 70 70 – 17905

Özgeçmiş

Öğr. Gör. Murat PABUÇ

Okan Üniversitesi

Özgeçmiş

Uzm. Adam Mehmet TANRISEVER

Özel Sektör

Uzm. Mehmet Cilasun BAYÜLGEN

Okt. Dr.Öznur GÜLDEN

İstanbul Üniversitesi

oznur.gulden@istanbul.edu.tr

(212) 4400000 – 26121

Özgeçmiş

Dr. Bülent ÖZMEN

İstanbul Üniversitesi

Özgeçmiş

Okt. Pınar KAYA OKBAY

İstanbul Üniversitesi

(212) 4400000

Özgeçmiş

Okt. Ahmet PEKŞEN

İstanbul Üniversitesi

(212) 4400000

Özgeçmiş

Okt. Esra KAYA

İstanbul Üniversitesi

(212) 4400000

Özgeçmiş

Okt. Nalan TUR

İstanbul Üniversitesi

(212) 4400000

Özgeçmiş