Ders Materyallerinde Güncelleme

Afet Yönetimi ve Senaryo Uygulamaları dersine ait materyallerin tamamında güncellemeler yapılmıştır. Güncel ders materyallerine Öğrenme Yönetim Sistemi’nden ulaşabilirsiniz. Derslerinizde başarılar dileriz.

AUZEF Müfredat Yönetim Bürosu