PROGRAM HAKKINDA

AUZEF’e bağlı olan Acil Yardım ve Afet Yönetimi Programı, iki yıllık açık öğretim lisans tamamlama programıdır. Acil Yardım ve Afet Yönetimi alanını bütün yönleriyle, kurumsal yapılarıyla tarihsel gelişimiyle anlayan, mesleki uygulama alanlarını tanıyan, alana ait formasyonunu uygulama alanına dönüştürebilen, sahip olduğu alan bilgilerini farklı çalışma ortamlarında kullanabilen, ahlaki erdemler konusunda topluma rehberlik edebilecek donanıma sahip, uygulamaya dönük bilimsel araştırmalar yapabilen, edindiği bilgi ve becerileri, muhatabının düzeyine uygun tarzda etkili bir yazılı ve sözlü aktarım becerisine sahip Acil Yardım ve Afet Yönetimi elemanları yetiştirmektir.

Detaylı Bilgi 

Acil Yardım ve Afet Yönetimi Lisans Tamamlama programıyla öğrencilere,

 • Coğrafya, yönetim bilimleri ve hukuk, sağlık ve tıp gibi, Acil ve afet durumları ile ilgili bilim dalları ile ilgili konularda yeterli altyapıya sahip olma,
 • Bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri disiplinler arası yöntem çözümleri için beraber kullanabilme,
 • Acil yardım ve afet yönetimi konularında problemleri saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme,
 • Uygun analitik yöntemler ve çözüm tekniklerini seçme ve uygulama,
 • Bütünleşik bir özellik taşıması gereken afet yönetim sistemini, sistemin bütün bileşenleri analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi bir biçimde tasarlama (yönetme-yönlendirme),
  Modern müdahale yöntemlerini uygulama,
 • Acil yardım ve afet yönetimi uygulamaları için gerekli olan yöntem ve araçları seçme ve kullanma, bilişim teknolojilerini etkin kullanma,
 • Acil yardım ve afet yönetimi ile ilgili tüm konularda, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama,
 • Acil yardım ve afet yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç, Acil yardım ve afet yönetimi uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında bilgi becerilerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.

Başvuru Koşulları

Başvuru tarihleri, ücretler ve ders muafiyetleri gibi tüm detaylı bilgilere Başvuru sayfasından ulaşabilirsiniz.

Dersler ve Ders Materyalleri

Acil Yardım ve Afet Yönetimi lisans tamamlama programı; afetlerde tıbbi müdehale, risk ve kriz yönetimi, temel arama kurtarma, iş sağlığı ve güvenliği, acil yardım ve afet yönetimi pratikleri gibi alanlar üzerine zorunlu ve seçmeli derslerden oluşmaktadır. Dersler internet üzerinden yayınlanan etkileşimli materyaller, notlar, video ve sunum formatlarında olup basılı materyal bulunmamaktadır. Örnek ders materyallerini incelemek için aşağıdaki bağlantılardan indirebilir, iki yıllık ders programına Ders Planları linkinden ulaşabilirsiniz.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Sınavlar, her bir ders için her yıl/yarıyılda en az bir ara sınav, bir yarıyıl/yıl sonu bitirme ve telafi sınavı olmak üzere gözetimli olarak yüz yüze yapılır. Sınavlarda uygulanacak kurallar, Fakülte Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir ve öğrencilere duyurulur.

Fakültemiz tarafından yapılacak sınavların geneli çoktan seçmeli test şeklinde yapılmaktadır. Her ders için 20 soru sorulmakta ve soruların çözümü için 30 dakika süre verilmektedir.

Sınav merkezleri ve sınav tarihleri gibi tüm detaylı bilgilere Ölçme ve Değerlendirme sayfasından ulaşabilirsiniz.

Mezuniyet

Acil Yardım ve Afet Yönetimi  lisans tamamlama programı boyunca almış olduğu döneme ait zorunlu derslerinden başarılı olup, mezuniyet için belirtilen (Transkriptte mevcut) kredi/AKTS miktarını doldurmuş olmak gerekmektedir.

Mezuniyet Not ortalaması (AGNO)’nın en az 2.00 olması gerekmektedir.

Programdan mezun olan öğrenciler, lisans tamamlama diploması alarak “Acil Yardım ve Afet Yönetimi mezunu ” unvanını kazanırlar.

Kariyer Olanakları

Acil Yardım ve Afet Yönetimi Lisans Tamamlama Programı mezunları sağlık ve hizmet sektöründe çok farklı alanlarda çalışabileceklerdir. Programda Acil yardım ve afet yönetiminin disiplinlerarası özelliğine uygun bilgi ve beceri artırıcı pek çok ders bulunmaktadır. Bu nedenle programdan mezun olanlar, sağlık sektörü başta olmak üzere pek çok alanda ve aşağıda yer alan kuruluşlarda çalışabileceklerdir.

 • Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı,
 • Adalet Bakanlığı,
 • Sağlık Bakanlığı,
 • Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlükleri,
 • Devlet Hastaneleri,
 • Eğitim ve Araştırma Hastaneleri,
 • Emniyet Genel Müdürlüğü,
 • SGK,
 • Darülaceze Müessesesi Müdürlüğü,
 • İl Özel İdareleri,
 • Belediyeler,
 • Üniversiteler,
 • İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri

Mezuniyetle ilgili detaylı bilgiye ulaşmak için Mezuniyet sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.